Naar HeBlad.nl

Prefab gemetselde Schoorstenen

Historie

Het belangrijkste produkt van ons bedrijf is de prefab gemetselde schoorsteen.
Opgestart in 1987 als metselbedrijfje hebben we sinds 1992 een heuse metselfabriek. Sinds begin zestiger jaren werden in Nederland door 'slimme' bouwmaatschappijen al prefab schoorstenen op de grond gemetseld en vervolgens met de kraan op de bouwmuren gehesen. In die tijd was de verhouding manuur- en kraankosten veel ongunstiger als 30 jaar later.
Het probleem wat in de zestiger jaren niet speelde, was de ruimte op de bouwplaats. Die is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. De plek om de schoorstenen te metselen en uit te laten harden op de bouw is er vaak simpelweg niet meer.

Toen is bij ons het idee geboren om de schoorstenen fabrieksmatig in de werkplaats te maken en met een vrachtwagen naar de bouw te transporteren.
Dit was ook mogelijk, doordat de peilhoogtes via autocad tekeningen precies waren te herleiden, zodat loodhoogtes en dakschuintes van de schoorstenen konden worden bepaald zonder op de bouwplaats steeds te moeten gaan meten. Oudere bouwvakkers herinneren zich nog dat men vroeger een  'uitslag'  op ware grootte maakte in de achtertuin.Eenmaal begonnen met ons prefab metselbedrijf kwamen we tot de ontdekking dat ons systeem ook bijzonder goed werkte bij renovatieprojecten. Hier komen de schoorstenen niet eens meer op de grond te staan. Wij slopen de oude schoorstenen van de daken en plaatsen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen de schoorstenen op hun plek. Dit wordt door ons geheel verzorgd bij projecten vanaf 8 stuks.
Nieuwbouw

Wanneer u bij ons een aanvraag voor een offerte van schoorstenen doet kunnen we die meestal per omgaande maken. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gegevens compleet zijn aangeleverd, zonder dat we bedolven worden onder niet-relevante informatie. Daarom maken we geen offertes aan de hand van complete bestekteksten en andere boekwerken.

Om deze gerichte informatie te verkrijgen hebben we een formulier opgesteld, waarin we met 10 vragen voldoende informatie hebben om de complete schoorstenen prefab te maken. Dit formulier kunt u bij ons als PDF-file downloaden. Op dit moment wordt er door ons aan gewerkt om van dit PDF-file een digitale versie te maken.

De offerte die we voor u maken is voor nieuwbouw altijd excl. de gevelstenen en excl. het voegwerk. De gevelstenen dienen door u te worden aangeleverd op onze werkplaats, het voegwerk dient door u na ontvangst van de schoorstenen op de bouwplaats te gebeuren. Hierdoor heeft u geen kleurverschillen op het werk met het andere metselwerk wat u in het werk al gemaakt heeft, of wat u nog gaat maken. Alle loodaansluitingen worden standaard uitgevoerd in Nederlands Handelslood (NHL 20). Het gewicht per m2 van door ons ingemetseld lood is dus 20 KG.Wanneer er kanalen in de schoorstenen moeten komen, voor CV of andere installaties, maken we hiervoor sparingen in de onderplaat en de bovenplaat. Ook is het mogelijk voor u om zgn 'plakplaten' als doorvoer aan te laten leveren door uw installateur. Hij kan dan later naadloos zijn pijp van bovenaf door de schoorsteen laten zakken, waardoor er altijd een prima aansluiting op zolder te maken is.
Om de schoorstenen te kunnen plaatsen, storten we in de onderplaat 4 betonschroefhulzen M16. Hierdoor kunt u met hijsstroppen de schoorstenen makkelijk waterpas hijsen en plaatsen.Renovatie

Wanneer u een offerte wilt hebben voor het leveren en plaatsen van schoorstenen voor renovatieprojecten, dan hebben we andere informatie nodig als bij nieuwbouw. We gaan er dan ook altijd vanuit dat de gegevens uit een 'warme opname' zijn voortgekomen.

Om de informatie op maat aangeleverd te krijgen, kunt u bij ons het formulier 'Opnamestaat Renovatie' downloaden. Dit PDF-file vraagt naar alle maten die van belang zijn voor het maken van een offerte EN voor het fabriceren van de schoorstenen.
Wanneer u foto's maakt en deze toestuurt, lukt het ons vaak zelf de gegevens vanaf de foto "in te lezen". Let er wel op dat op de foto's duidelijk te zien is hoeveel stenen er aan elke zijde van de schoorsteen ingemetseld zijn, het aantal en de positie van de kanalen en ook de dakschuinte moeten we vanaf de foto kunnen bepalen. Dit moet van elk type schoorsteen zichtbaar zijn.

Wanneer er in de nieuwe situatie wijzigingen komen t.o.v. de oude situatie, dan dient dit duidelijk te worden aangegeven op ditzelfde aanvraagformulier. Je kan hierbij denken aan: "Schoorstenen zijn nu met gele stenen, maar worden in nieuwe situatie met rode stenen." of "In oude situatie is er geen overstek bij zijgevelschoorstenen, in de nieuwe situatie moeten we overstek maken, dus loketten aan gevelzijde voorzien."
Zodra de aanvraag met de opnamestaat bij ons binnen is, ontvangt van ons binnen enkele dagen een offerte voor dit werk. Bij renovatieprojecten wordt er altijd een offerte gemaakt incl het leveren van de gevelstenen door ons, geel genuanceerd of oud rose, beide van Wienerberger fabriek in Haaften. Dit is een gewone vormbaksteen, wanneer deze niet toegepast mag worden of uw opdrachtgever wil stenen bemonsterd hebben dan bieden we de offerte aan zonder gevelstenen. In dat geval levert u de gevelstenen bij opdracht op onze werf aan. Schoorstenen in renovatie worden door ons aangeboden incl. voegwerk in de kleur lichtgrijs, vlakvol gevoegd.

Toegepast lood om in te metselen is NHL 20. Voor het losse kantlood dat we meeleveren wordt gekozen voor NHL 15.
Ook is in de offerte die u ontvangt het leveren en het plaatsen inbegrepen. Dit houdt in dat de schoorstenen door ons worden aangeleverd met onze vrachtwagen. Wij huren dan een kraan in voor dit werk en brengen zelf de steiger mee, vanwaar wij de schoorstenen plaatsen. Bij projecten van minder als 8 schoorstenen zijn de kraankosten voor rekening van onze klant. De snelheid waarmee we de schoorstenen plaatsen ligt tussen de 10 tot 24 per dag, afhankelijk van de grootte. Wanneer projecten groter zijn is de offerte gebaseerd op uitvoering in volle plaatsingsdagen.

Alle benodigdheden voor de schoorstenen worden door ons verzorgd, dus grespotjes, gemetselde kanalen, aluminium kraaienkappen en de betonnen onder- en bovenplaten. U kunt kiezen tussen een betonnen bovenplaat met overkragende rand als waterhol, maar ook een betonplaat met geïntegreerde rollaag is mogelijk.
Voor extra informatie over onze afdekplaten kunt u elders op deze site meer informatie vinden, maar ook offertes vragen voor het los leveren van deze producten. Hierbij is een handige tool, die meteen voor u vrijblijvend de afdekplaten en onderplaten uittekent.